Doktor nauk humanistycznych, historyk kultury materialnej, zamieszkały w Wielkiej Brytanii.
Publicysta, dziennikarz. Autor ponad 30 prekursorskich źródłowych książek i ponad 450 artykułów z dziedziny historii polskiej techniki motoryzacyjnej i techniki wojskowej, a także historii polskiej emigracji niepodległościowej po II Wojnie Światowej. Twórca dokumentalnych filmów historycznych Telewizji Polskiej S.A.
Animator i główny realizator wpisania zabytków militarnych Półwyspu Helskiego z lat II RP i z okresu II Wojny Światowej do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego, co umożliwiło stworzenie w Helu „Muzeum Obrony Wybrzeża”.
Przewodniczący Zespołu Społecznego ds. Opracowania Inwentaryzacji oraz Wstępnej Dokumentacji Konserwatorskiej i Założeń Rekonstrukcyjnych, a także nadzoru wykonawczego odbudowy samochodu Marszałka Józefa Piłsudskiego Cadillac Fleetwood Special Passenger Limousine z 1934 roku.
Członek m.in. Zarządu Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie i Wiceprezes Polskiej Fundacji Kulturalnej w Wielkiej Brytanii, wydawcy najstarszej gazety polskiej w Europie: "Dziennika Polskiego - Dziennika Żołnierza" i "Tygodnika Polskiego".

W latach 1996-2010 Dyrektor Biura b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszarda Kaczorowskiego w Londynie.
W latach 2005-2013 doradca prezesa Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie.
W 2007 roku Sekretarz Generalny Komitetu Organizacyjnego Roku Generała Władysława Andersa Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Od połowy 2008 roku do połowy 2012 roku Doradca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.
Od początku 2013 roku Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,  Medalem „Pro Memoria” i Medalem "Za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim".

 „Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski uosabiał dla mnie majestat II Rzeczypospolitej. Był szczerym patriotą, harcerzem realizującym w praktyce hasło "Wszystko co nasze, Polsce oddamy...", człowiekiem o wielkiej wrażliwości, szalenie ciepłym, o niesłychanym takcie i wielkim sercu. Człowiekiem, który potrafi jednać sobie ludzi głęboką życiową mądrością. Długoletnia praca z Panem Prezydentem nauczyła mnie przede wszystkim poczucia odpowiedzialności, a także pewnego dystansu do spraw życia codziennego. Mój wspaniały Szef miał fenomenalny "ogląd" świata, potrafił przewidzieć sytuację i jej skutki, co jest niezwykłym darem. Wpłynęły na to bolesne doświadczenia - uwięziony przez NKWD w roku 1940 i skazany na śmierć przez sto dni oczekiwał na wyrok, który zamieniono jednak na zesłanie do kołymskiego łagru. Przejścia te wytworzyły pewien dystans, który pozwalał żyć Panu Prezydentowi w harmonii zarówno z otoczeniem jak i z własnym sumieniem. Śmierć Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, pozostawiła w moim życiu pustkę nie do wypełnienia. Straciłem nie tylko ogólnie szanowanego zwierzchnika, ale także Osobę szczególnie mi bliską, której życzliwość i serdeczność towarzyszyły mi przez cały okres prawie 20-letniej współpracy. Los sprawił, że nie towarzyszyłem Szefowi w tragicznej pielgrzymce do Katynia w 2010 roku - Pan Prezydent skierował mnie do realizacji innego zadania..."

 

Motto: za Erskine Caldwell

„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym”.

 

Zainteresowania:

  • promocja polskiego dorobku kulturalnego, naukowego i technicznego w świecie
  • historia polskiej techniki motoryzacyjnej
  • kultywowanie pamięci o polskiej walce o wolność w XX wieku i utrwalanie tych dokonań w świadomości narodowej młodego pokolenia
  • międzynarodowe stosunki polityczne XX wieku
  • literatura faktu, film dokumentalny
  • podróże