Doktor nauk humanistycznych, historyk kultury materialnej, zamieszkały w Wielkiej Brytanii, działacz polskiej emigracji niepodległościowej w tym kraju.  

Publicysta, dziennikarz. Autor ponad 30 prekursorskich źródłowych książek i ponad 350 artykułów z dziedziny historii polskiej techniki motoryzacyjnej i techniki wojskowej, a także historii polskiej emigracji niepodległościowej po II Wojnie Światowej. Twórca dokumentalnych filmów historycznych Telewizji Polskiej S.A., odkrywających nieznane aspekty narodowej historii.

Animator i główny realizator wpisania polskich zabytków militarnych Półwyspu Helskiego lat trzydziestych XX wieku i z okresu II Wojny Światowej do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego, co umożliwiło stworzenie w Helu „Muzeum Obrony Wybrzeża” i skansenu polskiego budownictwa militarnego w Jastarni (1996 r.).

Inicjator i przewodniczący Zespołu Społecznego ds. Opracowania Inwentaryzacji oraz Wstępnej Dokumentacji Konserwatorskiej i Założeń Rekonstrukcyjnych, a także Nadzoru Wykonawczego odbudowy ostatniego samochodu Marszałka Józefa Piłsudskiego Cadillac Fleetwood Special Passenger Limousine z 1934 roku (2012-2014 r.).

Przewodniczący Zespołu ds. opracowania prototypu munduru honorowego Ministerstwa Obrony Narodowej dla Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych (2016 r.).

Dyrektor Biura b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszarda Kaczorowskiego w Londynie (1996-2010 r.).

Doradca prezesa Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (2005-2013 r.).

Sekretarz Generalny Komitetu Organizacyjnego Roku Generała Władysława Andersa Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007 r.).

Doradca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie (2008-2012 r.).

Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie (od 2013 r.).

Członek m.in. Zarządu Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (od 2003 r.) oraz Wiceprezes Polskiej Fundacji Kulturalnej w Wielkiej Brytanii, wydawcy najstarszej gazety polskiej w Europie: "Dziennika Polskiego - Dziennika Żołnierza" i "Tygodnika Polskiego" (od 2005 r.).

Za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz historii i kultury polskiej odznaczony przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1989 roku przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony także m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,  Medalem „Pro Memoria”, Medalem „Pro Patria” i Medalem "Za Zasługi dla Kultury w Wojsku Polskim".

  „Z Panem Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim pracowałem prawie 20 lat, początkowo m.in. jako prezes fundacji pod Jego nadzorem i patronatem. Pan Prezydent uosabiał dla mnie majestat II Rzeczypospolitej. Był szczerym patriotą, harcerzem realizującym w praktyce hasło "Wszystko co nasze, Polsce oddamy...", człowiekiem o wielkiej wrażliwości, szalenie ciepłym, o niesłychanym takcie i wielkim sercu. Człowiekiem, który potrafi jednać sobie ludzi głęboką życiową mądrością. Długoletnia praca z Panem Prezydentem nauczyła mnie przede wszystkim poczucia odpowiedzialności, a także pewnego dystansu do spraw życia codziennego. Mój wspaniały Szef miał fenomenalny "ogląd" świata, potrafił przewidzieć sytuację i jej skutki, co jest niezwykłym darem. Wpłynęły na to bolesne doświadczenia - uwięziony przez NKWD w roku 1940 i skazany na śmierć przez sto dni oczekiwał na wyrok, który zamieniono na zesłanie do kołymskiego łagru. Przejścia te wytworzyły pewien dystans, który pozwalał żyć Panu Prezydentowi w harmonii zarówno z otoczeniem jak i z własnym sumieniem. Śmierć Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, pozostawiła w moim życiu pustkę nie do wypełnienia. Straciłem nie tylko ogólnie szanowanego zwierzchnika, ale także Osobę szczególnie mi bliską, której życzliwość i serdeczność towarzyszyły mi przez cały okres współpracy. Los sprawił, że nie towarzyszyłem Szefowi w tragicznej pielgrzymce do Katynia w 2010 roku - Pan Prezydent skierował mnie do realizacji innego zadania..."

 

Motto: za Erskine Caldwell

„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym”.

 

Zainteresowania:

  • promocja polskiego dorobku kulturalnego, naukowego i technicznego w świecie
  • historia polskiej techniki motoryzacyjnej
  • kultywowanie pamięci o polskiej walce o wolność w XX wieku i utrwalanie tych dokonań w świadomości narodowej młodego pokolenia
  • międzynarodowe stosunki polityczne XX wieku
  • literatura faktu, film dokumentalny
  • podróże